babelkunst
english / norsk

“Jag vill göra video som fungerar som ett titthål där betraktaren kan släppa taget om den faktiska världen; gå in i filmens tankevärld och låta filmen expandera ut i rummet.” - Carolina Jonsson

Carolina arbeider i hovedsak med videoinstallasjon og fotografi. Videoverkene formidler fortellinger løsrevet fra logiske tankemønster og naturlover. Arbeidene til Carolina har et ambient og poetisk uttrykk med monotone bevegelser, og markering av stillhet og tid. Komponeringen og bearbeidelse av filmmateriale går gjennom en utførlig, nærmest perfeksjonistisk prosess før det endelige materialet foreligger.

Carolina har en MA i visuell kunst fra kunstakademiet i Trondheim, (2008) Under utdannelsen markerte hun seg med sine egenartede videoinstallasjoner. Kunstkritiker Tommy Olsson skrev bl.a dette i sin kritikk av Masterutstillingen: ” Men det som virkelig satt beinhardt fast etterpå var Carolina Jonsson videoarbeider… og at det faktum at denne forførisk meditative måten å tenke video på ikke er blitt oppdatert siden 70-tallet før nå. Og DET måtte jo skje i Trondheim, ikke sant? Hvor ellers går tiden i forskjellige hastigheter parallelt ved siden av hverandre på den samme videoprojeksjonen? Og hvor ellers ville noen klare å gjøre noe slikt attraktivt?…” Carolina har senere vist arbeider i Europa, Asia og USA. Hun bor og arbeider i Sverige.

Åpning ved Harald Nissen, musikalsk innslag ved Michael Duch

www.jazzfest.no
www.carolinajonsson.com

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!