babelkunst
english / norskCHIE KONISHI (JP/UK)

”The act of judging is often done secretly or unconsciously... ” – Chie Konishi

I Lonely Planets guide over Laundrettes, finner man oppført Elefanten vaskeri, som ligger i Mellomveien. De fleste av byens innbyggere har nok aldri vært innom der, det har derimot Chie.
Parallellen til omreisende artist in recidence i Lademoen Kunstnerverksteder, huset ved siden av, er for påfallende til ikke å nevnes. Nomadetilværelse, lavbudsjett og alternativ (økonomisk) livsstil, for å trekke noen raske slutninger. Linken mellom de to semi-offentlige rommene er likevel ikke bakgrunnen for Chies utstilling.
Besøket i vaskeriet er et utgangspunkt for å stille spørsmål til hvordan vi kategoriserer mennesker vi ikke kjenner. I løpet av sin to måneders visit i Trondheim har Chie portrettert 23 personer som er faste brukere, eller drop in kunder av vaskeriet. En gruppe mennesker med tilsynelatende ét fellestrekk, behovet for, eller nødvendigheten av å vaske skittentøyet sitt offentlig.

Mer info: www.chiekonishi.com


BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!