babelkunst
english / norsk

SHINGO YOSHIDA, JAPAN
JULIA BARBOSA LANDOIS, USA

ÅPNING 4 DESEMBER KL. 19.00
UTSTILLINGSPERIODE: 4 - 13 DESEMBER 2009

Hvis du vil treffe Shingo (mellom utstillingen No man´s Land ved den franske ambassade i Tokyo og som kurator for utstillingen Village (nowherenowsomewherenowhere) i anledning Lyon Biennalen) kan du benytte anledningen fredag 4 desember kl 19. Julia Landois opphold i den nordlige regionen har et lenger tidsforløp, hele 5 uker.

En tilsynelatende tilstedeværelse utgjør definitiv et interessant og karakteristisk trekk ved betegnelsen 'the international artist traveller'. I Shingos tilfelle akselereres det påtrengende fraværet av geografisk tilhørighet i det han insisterer på Somewhere som bosted.

Både Shingo og Julias benytter 'samfunnet' som motivasjon. Julia arbeider bla. performativt og utforsker forholdet mellom ritualer (bekjennelse og renselse forbundet med katolsk livsyn), folklore, seksual politikk og landskap. Julia har bla. nylig gjort intervjuer med 'patrons' av bordeller ved grenseovergangen Texas/Mexico.

Shingo har en mer humoristisk og stedstilfeldig innfallsvinkel,- hvor nettopp det mobile hjem blir stresset som en bestanddel i hans metode, så som prosess og observasjon. I det siste har Shingo fattet interesse for fenomenet «accident» Både som konseptuell relasjon og etymologisk betydning. (fra latin: accident «what arrive»). Shingo planlegger å fabrikere en tilfeldighet/ulykke ved å starte en reaksjon blant objekter.

utførlig informasjon:
http://www.facebook.com/pages/shingo-yoshida-yoshidashingo/87493447256?v=info
http://www.julialandois.com/

Shingo Yoshida bor nå som hastigst i Trondheim, Norge. Julia Landois bor i Santa Fe, New Mexico, US.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!