babelkunst
english / norsk

Mayumi Ishino (JAP) og Joshua Hagler (USA)
Babel visningsrom for kunst
10-19 desember 2010
Åpning: Fredag 10. desember klokka 19.00


Mayumi Ishino er fra Japan, og bor og arbeider for tiden i New York. Hun beveger seg mellom en rekke uttrykksformer i sitt kunstnerskap, og finner sin inspirasjon i denne vekslingen. Hun legger vekt på den sensoriske, estetiske opplevelsen ved verkene sine fremfor en ideologisk tilnærming, og gjør materialene hun benytter seg om til kilder for kreative prosesser. Verkene fremstår som destillerte, visuelle metaforer som sakte avslører en underliggende kompleksitet. På Babel vil hun vise dokumentasjon fra tidligere performancer, sammen med tegning, maleri og skulptur.

Joshua Hagler er basert i San Fransisco, og utfolder seg innen en rekke uttrykksformer selv om hans hovedfokus ligger i maleriet. Felles for hans arbeider er en fascinasjon for grenselandet mellom virkelighet og fiksjon, myter og levd liv. Motivkretsen hans dreier rundt fire personer i hans liv, som han i et religiøst inspirert narrativ kaller «De fire evangelistene». Disse danner grunnlaget for den grafiske serien Transfigurations som er skapt gjennom lagvis oppbygde transparenter med bearbeidet trykksverte. Serien tar utgangspunkt i 3D-modellerte ansikter som transformeres i forskjellige retninger. Det samme karaktergalleriet danner også utgangspunkt for et maleri under arbeid som vil vises, og utvikle seg på Babel i utstillingsperioden. Maleriet beveger tar betrakteren med på en refleksjon rundt symmetriens virkning på oss, og oppfatninger av dens evne til å speile vårt indre.


BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!