babelkunst
english / norsk


Döden i våra hjärtan" viser bilder av Døden slik den kan forekomme i våre liv - noen ganger brutal og aggressiv, andre ganger stille og fredfull.

Hvordan vi betrakter døden er symptomatisk for hvordan vi betrakter livet. Estetiseringen rundt monumenter, minnesmerker og så videre, er en til dels angstfyllt (men iblant også livsbekreftende) påminnelse om "Memento Mori" - livets forgjengelighetsaspekter - men også et bekvemt selv...

Man hevder ofte at minnet lever videre, men det er unektelig en sannhet med modifikasjoner: Det individuelle minnet svikter ofte tidligere enn selve livet, uavhengig av hvor mange monumenter som blir reist for å betraktes og begrunnes.

* * *

Carl Abrahamsson (f 1966) er kunstner, skribent og musiker basert i Stockholm. Han har tidligere besøkt Forum Nidrosiae med filmprogrammet "Back to Human Nature" og foredraget "Contemporary Timelessness - Eternal Trends" og vil introdusere utstillingen under åpningskvelden.

Åpning: Fredag 18 februar klokka 19.00

Utstillingen står til og med søndag 6. mars

Konsert/ambiens på åpningskvelden fredag : Swamps Up Nostrils (NO) / Svartsinn (NO)

http://www.carlabrahamsson.com/

http://www.teks.no/BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!