babelkunst
english / norsk

SE MUSIKKEN - HØR BILDENE
Partiturutstilling og konsert
3. - 12. juni 2011
BABEL visningsrom for kunst, Mellomveien 4, Trondheim


Åpning fredag 3. juni kl. 19.00
Konsert og foredrag lørdag 11. juni kl. 14.00 - 17.00

Ny Musikk Trondheim inviterer til en partiturutstilling med fokus på det visuelle aspektet av den noterte samtidsmusikken: Hvordan ser notene ut? Hva er forskjellen på tradisjonell notasjon og grafiske partiturer? Kan man spille musikk med utgangspunkt i et bilde?

Partiturer av syv norske komponister og en norsk lydkunstner stilles ut på Babel visningsrom for kunst i Mellomveien i perioden 3. - 12. juni. Det blir vist verk av Arne Nordheim, Bjørn Fongaard, Lene Grenager, Ole-Henrik Moe, Maja Ratkje, Øyvind Torvund, Else Olsen Storesund og Linn Halvorsrød. Åpningskvelden vil Marianne B. Lie (cello) spille et stykke av Lene Grenager.

Siste utstillingshelg byr vi på konsert og foredrag. Lørdag 11. juni blir det musikk av Arne Nordheim, Bjørn Fongaard, Lene Grenager og Ole-Henrik Moe, fremført av Stig Førde Aarskog (klarinett), Michael Duch (bass), Ole Jørgen Melhus (trombone) og Kari Rønnekleiv (fiolin). Lene Grenager og Ole-Henrik Moe vil under konserten fortelle om sitt forhold til det visuelle aspektet av det å komponere.

ARRANGØR: Ny Musikk Trondheim i samarbeid med Babel visningsrom for kunst.
PRESSEKONTAKT: Ny Musikk Trondheim v/ Michael Francis Duch - 980 54 856
Partiturtstillingen er støttet av MIC Norsk Musikkinformasjon.
Ny Musikk Trondheim er støttet av Trondheim kommune og Ny Musikk.
Babel er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd
Mer info www.nymusikk.no

 

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!