babelkunst
english / norsk

Eeva-Maija Priha og Tom Hollenback
Babel visningsrom for kunst
22-30 juli 2011

I sommerens utstilling på Babel møter vi kunstnerne Tom Hollenback (USA) og Eeva-Maija Priha (Finland). De har brukt den siste måneden på å jobbe med nye verk i i atelierene på Lademoen kunstnerverksteder, og vil nå vise frem resultatene. Begge jobber med tredimensjonale uttrykk, på hver sin måte.

Tom Hollenback utforsker det han beskriver som krysningspunktet mellom maleri og skulptur i serien  ”Volumetric paintings”. Materialer som maling og tre møtes her på en ny måte og tar rommet i sin besittelse.
..the works fulfill a rudimentary definition of many paintings: pigments applied to a support structure.
Som avstøpninger peker objektene på rammen som ga dem sin form leker med våre begreper om positive og negative former.
Hollenback har sin utdannelse fra University of Texas.

Eeva-Maija Priha jobber innenfor et utvidet skulpturbegrep, og prøver i sin praksis å tøye grensene for hva en skulptur kan være. Hun finner inspirasjon i omgivelsene, og det uforutsigbare ved objektenes fremtreden.
I find the most meaningful and beautiful ideas very near- from my everyday life. I like it simple.
Idéen er alltid utgangspunktet for hennes arbeider, og er deretter bestemmende for teknikk og materiale. Verkene dannes i grenselandet mellom tegning og installasjon.
Eeva-Maija Priha har sin utdannelse fra Finnish Academy of Fine Arts i Helsinki.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!