babelkunst
english / norsk

Floortje Zonneveld og Nathalie Lavoie er to kunstnere med ulik metodisk tilnærming til sin produksjon, men som likevel fremviser en tematisk likhet. Slektskapet illustreres i deres utstillingstittel «what ice does when exposed to the sun». Med et fokus på klimatiske forhold under vinteren i Norge, viser deres arbeider transformative øyeblikk, bevegelser i vannet og mellom mennesker.

Floortje Zonnevelds prosjekt konsentrerer seg generelt rundt menneskers relasjon til klimaet og her spesielt til innbyggere av Trondheim og deres lengsel etter sommeren på vinterstid. Gjennom lydopptak av samtaler har hun fanget minner fra den Trondhjemske sommeren, dens farger, varme og lys. Samtidig viser hun bearbeidede fotografier av ventende og lengtende mennesker hentet fra et fotoalbum fra 1934 som dokumenterer en reise gjennom Norge. Gjennom lydopptak og fotografi knyttes mennesket sammen med sine omgivelser, der lengselen som oppstår i fraværet av sommer illustrerer klimaets betydning for menneskelig erfaring.

Nathalie Lavoie utforsker vannets bevegelse i tid og dets transformasjon gjennom flyktige installasjoner og eksperimentering med termodynamikk. På Babel viser hun en undersøkende fotografisk serie som i mikroskala viser den klimatiske påvirkningen på vannets bevegelse, og denne transformasjonens symbolske og semantiske betydning. Serien låner enkle vitenskapelige verktøy, metoder og terminologi fra "meniscus" (kurvet linje for å måle væske), og forsøker å synliggjøre transformasjonen, usynlig for det menneskelige øye, ved å fange det tydeligste øyeblikket som verken er målbart kvantitativt eller kvalitativt. Eksperimentet fortsetter som en pågående undersøkelse av tidens natur og temporalitet gjennom denne bevegelsen.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!