babelkunst
english / norsk
The Inventory
En gjestekunstnerutstilling med Jim Holyoak (Canada) og Eva Nielsen og Mireille Blanc (Frankrike)
16.- 25. mars 2012
Velkommen til åpning fredag 16. mars kl. 19.00!

Jim Holyoak fra Canada utforsker gjennom tegning, skrivning og installasjon grensene mellom persepsjon, hukommelse og fantasi. Innholdet i hans arbeid går fra det biologiske til det magiske gjennom dyrearter som aldri har eksistert, ikke eksisterer lengre og arter som er utrydningstruede. Spenningen mellom virkelighet og fantasi, mellom hva som eksisterer og hva som ikke eksisterer er et forenende prinsipp i hans arbeider.
På Babel vil han vise et utvalg tekster fra sitt nåværende prosjekt Book of Nocturnes, sammen med 100 tegninger i gråskala av diverse skapninger: blant annet monstre, insekter, fugler, haier, flygende pattedyr og mutasjoner. Han kommer også til å vise et hurtiggående slideshow med alle arbeidene han noensinne har produsert.

Franske Mireille Blancs stilleben portretterer nærværet av noe gjenkjennelig, men som hindres av vanskeligheten for identifikasjon. Gjennom maleriet forstyrrer hun prinsippet for gjenkjennelse i spørsmålet om det virkelige, og det avbildede unndrar seg en bestemmelse. Meningen er ikke innenfor billedrammen, men opptrer heller utenfor. Subjektet er ofte mennesker som skildres gjennom fragmentet og detaljen, der nærbildet virker å abstrahere og eliminere informasjon for gjenkjennelse. Motivene baserer seg på det gammeldagse, folkloristiske, hverdagslige og familiære, og får en annen betydning når det bringes inn i en ny virkelighet.

Danskættede Eva Nielsen fra Frankrike arbeider med silketrykket som utgangspunkt. Hun reflekterer over det hun kaller en sivilisasjon i krise generert av teknologiens ubegrensede makt. Det urbane landskapets struktur danner subjektet for menneskelig kreasjon. Gapet mellom urørt natur og landskap formet av mennesker skildres i motsetningen mellom sporet etter trykket og den maleriske effekten i det enkelte verk. Fragmenter av objekter og bygninger, grensen mellom eksteriør og interiør, og redefinering av rom og komposisjon er strukturelle element i hennes trykk. Walter Benjamins begrep om aura i det reproduserte verket danner også et sentrum for utforskning i en søken etter skjønnet i oppløsning og ødeleggelse.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!