babelkunst
english / norsk

Thomas Rummelhoff arbeider med video, installasjon og maleri med intensjon om å utforske figurasjonens narrative potensial. Karakteristisk for hans arbeider er iboende tvetydigheter og en kontrast mellom dystre og humoristiske elementer.

Gjenfortelling er utstillingens utgangspunkt og tittelen, “Re -“, kan knyttes til ord som “referere”, “repetere” og “resirkulere”, til noe som gjenoppstår eller tilbakevender. Flere av arbeidene er konstruert gjennom appropriasjon av allerede eksisterende bilder fra ulike kilder, som kunsthistorien, europeisk historie, populærkultur og dagens nyhetsbilde.

Utstillingen på Babel består av flere malerier på lerret og papir, samt et videoverk, ”e”, der sekvenser av animerte malerier og malte stillbilder danner en komposisjon som står i direkte relasjon til maleriene. Maleriene som er oppbygd lagvis med fortynnet maling og blekk former et relativt stramt uttrykk hvor det representerte gir inntrykk av å være fanget i øyeblikket. Rummelhoffs arbeider formes i stor grad gjennom et ønske om å formidle et narrativ der bevegelige malte bilder utforskes gjennom animasjon.  Det narrative abstraheres før det rekonstrueres til en ny, til tider surrealistisk, logikk.

Thomas Rummelhoff er født i Tromsø (1981) og har en Mastergrad i tegning og maleri fra Edinburgh College of Art. 


BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!