babelkunst
english / norsk

Babel visningsrom for kunst/ Midtnorsk forfattersentrum
Arild Vange / Per Formo
Hei! Skal vi leke?

31. Oktober kl. 19


Babel og Midt-Norsk Forfattersentrum har invitert forfatter Arild Vange og billedkunstner Per Formo til en samtale rundt sitt kunstneriske samarbeid. Arrangementet er det første i en samtaleserie som vil bevege seg i krysningspunktet mellom kunst og litteratur, hvor samarbeid mellom forfattere og billedkunstnere presenteres og belyses av aktørene selv gjennom dialog.

Arild Vange og Per Formo samarbeidet i 2011-12 om boken Undulator, som inneholder ca. 30 digitale tegninger og 28 tekster. Forut for det konkrete arbeidet med boka hadde de en rekke samtaler hvor utveksling av egne erfaringer og tanker rundt arbeidet med tekst og bilde sto sentralt. Vange og Formo utformer nå et nytt samarbeid. I den åpne samtalen Hei! Skal vi leke? er også ideer rundt kunst og litteratur generelt, og formale begrensninger spesielt, en viktig drivkraft. Eksempler fra både Undulator og nye samarbeid vil bli presentert og diskutert i løpet av kvelden.

Om kunstnerne:
Arild Vange (f. 1955) har arbeidet som forfatter og oversetter i Trondheim siden 1998. I sine tekster arbeider han med lytting til og respons på andres arbeider. Som en del av det prosessorienterte arbeidet inngår ofte improvisert framføring med musikere, skuespillere og andre kunstnere.

Per Formo (f. 1952) har arbeidet som billedkunstner i Trondheim siden 1989. Han arbeider med et geometrisk formspråk og lager visuelle situasjoner i stor grad definert av ulike typer forhåndsbestemte regler, systemer og strukturer.

Om arrangørene:
Midtnorsk Forfattersentrum er en del av Norsk Forfattersentrum, om ble etablert i 1988. Kontoret formidler forfattarbesøk til fylkeskommunene, Den kulturelle skulesekken, bibliotek, kommuner, litteraturfestivaler, organisasjoner, skoler og næringslivet. Forfattersentrum arrangerer Skriveforum, Æ Å Trondheim litteraturfestival og Litterær hagefest i Adrianstua m.m.

Babel drives av Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim. I tilknytning til LKVs gjestekunstnerordning ble Babel etablert i 2006 som et visningsted for internasjonal og eksperimenterende kunst, som i tillegg fokuserer på norske kunstnere og samarbeid med andre aktører.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!