babelkunst
english / norsk

Om Babel

Babel drives av Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim.
Babel er definert som et “visningsrom for kunst” og plasserer seg et sted mellom det kommersielle galleriet og verkstedet. Kunsthistoriker Margrete Abelsen er fra vår 2012 ansatt som prosjektleder og ansvarlig for daglig drift.

Plantegning av lokalet her

Babels program består hovedsakelig av LKVs gjestekunstnere. Årlig kommer 12 - 15 kunstnere fra hele verden til LKV for å arbeide i perioder på 1 - 3 måneder.
Babel gir LKV muligheten til å presentere disse kunstnerne for publikum. Dette gjør gjestekunstnerordningen ved LKV mer attraktiv for kunstnere ute i verden, og det bidrar sterkt til at Trondheims kunstpublikum får tilgang til mye god og svært variert internasjonal kunst.

Babel er siden oppstarten i april 2006 etablert som Trondheims og Midt-Norges internasjonale kunstscene. Ingen andre visningssteder i regionen er i nærheten av å vise så mye og så variert internasjonal kunst som Babel gjør. Og dette har vært mulig å gjennomføre med relativt beskjedne budsjetter på grunn av at gjestekunstnerne kommer til LKV på egen bekostning og arbeider på gjesteatelierene som er bekostet av kommune og fylkeskommune, og fordi kunstnerne ved LKV og andre har bidratt både med arbeid og midler.

Babels kunstneriske profil preges ikke bare av de internasjonale gjestekunstnerne i seg selv men også av det faktum at disse er på LKV i en relativt kort periode. Babel er definert som et ’visningsrom’, et sted hvor kunstnerne kan prøve ut idéer og utforske rommet på mer risikable måter enn man ofte gjør i et rent kommersielt gallerirom. Kunstnerne kan ta større sjanser uten å ta kommersielle hensyn. Det sier seg selv at gjestekunstnernes utstillinger i Babel blir mer prosessorientert og mer utprøvende enn mange kunstutstillinger forøvrig. Dette kan ha en stor formidlingsverdi i seg selv ved at publikum her kommer nærmere de kunstneriske prosessene, nærmere verkstedet.

At Babel er en del av LKV, et av Norges største produksjonsfellesskap for billedkunst, bidrar også til å prege Babels profil. LKV er et atelier- og verkstedsfellesskap med 38 atelier for profesjonelle billedkunstnere. I tillegg finnes 2 gjesteatelier og tilhørende leiligheter.
Mer informasjon om LKV og gjestekunstnerordningen finnes her.

Programmet utenom gjestekunstnerne bestemmes av en ‘Babelkomite’ bestående av 3-5 leietakere ved LKV. Denne komiteen står fritt til å invitere kunstnere til å stille ut og til å initiere prosjekter. Det er opprettet samarbeid med aktører innen andre kunstfelt (Trondheim Jazzfestival, Trondheim Litteraturfestival og rockefestivalen Pstereo), og med andre aktører på billedkunstfeltet (Trøndelag senter for samtidskunst TSSK og Kunstakademiet).

Babel har også inngått et samarbeid med en gruppe nyutdannede kunsthistorikere. Disse har siden oppstarten skrevet tekster til hver utstilling. Dette ser vi som en god måte å bidra til økt fokus på den språklige refleksjonen omkring billedkunst. BABEL er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Torstein Erbos gavefond og Norsk Kulturråd.