babelkunst
english / norsk


UTSTILLINGSINVITASJON:
BABEL MIX
ÅPNING lørdag 22. april kl 12.00.

Deltagende kunstnere i Babel Mix:
Sverre Bjertnæs (Norge)
Andreas Hagenbach (Sveits)
Farhad Kalantary (Norge)
Ann Lundström (Norge)
Kari Elise Mobeck (Norge)
Maja Nilsen (Norge)
Corina Steiner (Sveits)
Aleksi Wildhagen (Norge)

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) har den store glede å ønske alle velkommen til sitt nye visningsrom for kunst i Mellomveien 4: BABEL.

Programmet vil for en stor del bestå av LKVs gjestekunstnere: årlig kommer 12 - 18 kunstnere fra hele verden til oss for å arbeide i perioder på 1 - 3 måneder. Nå har vi endelig muligheten til å presentere disse kunstnerne for publikum. Dette vil både gjøre gjestekunstnerordningen ved LKV mer attraktiv for kunstnere ute i verden, og bidra sterkt til at Trondheims kunstpublikum vil få økt tilgang til internasjonal kunst.

Navnet Babel er valgt delvis med tanke på gjestekunstnerne fra hele verden - og delvis ut ifra følgende motto: språklig mangfold er en gave og en velsignelse, ikke en straff! Vi håper vi kan bidra litt til en positiv babelsk forvirring i Trondheims kunstliv.

Åpningsutstillingen «Babel Mix» er en blanding av kunst i ulike medier, teknikker og formspråk av kunstnere som er eller har vært i Trondheim for lengre eller kortere tid. To gjestekunstnere fra Sveits (Corina Steiner og Andreas Hagenbach) viser ulike måter å bruke foto på, en Trondheimsnyutdannet og nyetablert kunstner (Maja Nilsen) viser tegning, en Trondheimsutdannet og nyutflyttet kunstner (Aleksi Wildhagen) viser maleri, en hjemvendt kunstner (Sverre Bjertnes) viser maleri, en kunstner som markerte seg sterkt her før han flyttet til Oslo for noen år siden (Farhad Kalantary) viser video, og to kunstnere som har hatt base på LKV i flere år (Ann Lundström og Kari Elise Mobeck) viser maleri og skulpturinstallasjon.


Babel og gjestekunstnerordningen ved LKV er støttet av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Andreas Hagenbachs deltakelse er støttet av Fachausschuss Audiovision und Multimedia beider Basel.

bilder fra og tekst om Babel Mix her!