babelkunst
english / norsk

Utstillingsperiode: 1. - 9. juli 2006

Peter Lang

Maleri og tegningLademoen kunstnerverksteder har siden 2003 hatt en utvekslingsavtale med Oberpfälsische Künstlerhaus i Bayern. Årets gjestekunstner fra Bayern er maleren og grafikeren Peter Lang. Lang er født i 1965 og har sin utdannelse fra Kunstakademiet i München.

Utstillingen som Lang viser i BABEL er i sin helhet produsert under oppholdet i Trondheim, og er inspirert av det norske landskapet og de spesielle lysforhold og atmosfæriske virkninger som er typisk for vår landsdel. Oppholdet i Trondheim har ifølge Lang vært en mulighet til å prøve ut et nytt prosjekt og med det illustrerer han den positive funksjonen et gjestekunstneropphold ofte kan ha.

Peter lang er en anerkjent og mye eksponert billedkunstner i Tyskland.
Samtidig med utstillingen på BABEL stiller han ut i Hamburg, Augsburg og i Belgia.

Fra omtalen av Peter Langs utstilling i Hamburg:
” Peter Lang maler ytterst romantiske landskaper. Hans nye store oljemalerier frembringer stemninger som har sin opprinnelse i en romantisk verdensanskuelse beslektet med Caspar David Friedrichs ’Vandrer over tåkehavet’. I Peter Langs landskapsbilder ordnes skjøre linjer horisontalt på lerretet til vekselvis luftige og fortettede fargerom. Disse bildene trollbinder betrakteren, ikke fordi de forteller historier, men fordi betrakteren selv må fortelle sin historie.”

Er det mulig å male landskaper i dag?
Svaret på spørsmålet får du kanskje i Babel - fra 1. juli...

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!