babelkunst
english / norsk

Periode: 11.- 22. oktober 2006

VIA SPACE

Åpning onsdag 11. oktober kl. 19.00
K unstnere: Maciej Kurak, Hege Lønne og Angelika Markul.

Kurator: Michal Jachula

Utstillingen er en del av Polen-biennalen.

Maciej Kurak: Rominstallasjon

I utstillingen Via Space viser de tre kunstnerne Maciej Kurak, Hege Lønne og Angelika Markul arbeider relatert til rom. Spenning, overraskelse og uro står sentralt i arbeidene. Kunstnerne arbeider med rom på ulike måter, metaforisk, scenografisk eller med rommet som konkret utgangspunkt for kunstnerisk uttrykk.

Angelika Markul viser en installasjon der hun blant annet presenterer en video som forteller en historie om en uvanlig skapning. Hege Lønne viser video og presenterer sitt siste prosjekt NOI - New Optical Instrument.
Maciej Kurak viser et arbeid der han ved hjelp av «arkitektonisk fiksjon» spiller på publikums oppfattelsesevne.

Utstillingen er en del av POLEN-Biennalen 2006.

Fredag 13. oktober kl. 12:00 VIA SPACE - ARTIST TALK
Sted: Galleri BABEL
Kurator og kunstnere snakker om utstillingen og om arbeidet sitt. Alle er velkomne til å delta. Gratis adgang.
Arrangør: Trøndelag Senter for Samtidskunst i samarbeid med LKV/BABEL.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!