babelkunst
english / norsk

exhibition period: 2. - 18. February 2007


JASMINA BOSNJAK

”I wake early.”

Jasmina Bosnjak er fra Serbia og er for tiden gjestekunstner ved LKV. Hun har sin kunstutdannelse fra hjemlandet samt to-årig masterstudium ved Kunstakademiet i Trondheim.

Bosnjak er opptatt av mennesker som er på vei, men som ennå ikke har kommet til bestemmelses-stedet. Man kan bruke ord som hukommelse, minner, lengsel, ensomheten, til å beskrive bildene hennes, man kan si at de er melankolske.

Motivene er ofte hentet fra flyplasser, havner og jernbanestasjoner, steder hvor man venter. Man er i bevegelse og i ro på samme tid.

Utgangspunktet for arbeidene er alltid fotografi. Fotografiets realistiske karakter i kombi-nasjon med teknikken liquid light gjør at bildene synes å befinne seg et sted mellom hukommelsen og glemselen, i ferd med å forsvinne. Man får en følelse av distanse og tilstedeværelse samtidig. Dette kan være fragmenter fra en fortelling eller halvt utviskede, kanskje falske minnebilder.
En annen assosiasjon går til dokumentasjonsfotografi, som om bildene var hentet fra et arkiv eller overvåkning.


IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!