babelkunst
english / norsk

Periode: 23. februar til 4.mars 2007

CAROLINE HUSSEY

M st k s

Caroline Hussey er fra Skottland og har sin utdanning fra Glasgow School of Art og Camberwell College of Art, London. Hun har også studert filosofi ved universitetet i Reading.

Hennes arbeid består av tegninger, collager og animasjoner.
Musikk er en hoveddrivkraft i hennes kunstnerpraksis. Musikalsk form bygger opp mønstre av kadenser som enten løses opp eller leder videre til nye rytmevariasjoner. Strukturer folder seg ut over tid gjennom repetisjoner og speilinger. Caroline Hussey arbeider på en lignende måte, bildene bygges med elementer som blir løst opp og samlet igjen på nye måter, som blir repetert og flyttet gjentatte ganger.

Selv om collager og tegninger har hver sine karakteristiske uttrykk, er det i begge tilfeller selve tilblivelsesprosessen som har betydning. Å akseptere tilfeldigheter og gjentatt feiling underbygger prosessen.

”It was when I found out I could make mistakes that I knew I was on to something” Ornette Coleman


BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!