babelkunst
english / norsk

exhibition period: 3. - 13. May 2007

Translation
The exhibition is a part of Trondheim Literature Festival


Annika Borg: detail of installation

(sorry, no english text here yet...)

Babel har innledet et samarbeid med Trondheim Litteraturfestival om å lage utstillinger under festivalen, og denne utstillingen er det første resultatet av dette samarbeidet. Årets festival har ’Oversettelse’ som tema, og vi synes dette er en god ramme for å lage en utstilling hvor billedkunstnere og forfattere møtes.

Babel har invitert Henrik Skotte til å være kurator for denne utstillingen. Med sin bakgrunn fra både Forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark og Kunstakademiet i Trondheim har han god oversikt over begge de aktuelle feltene.

Utgangspunktet for denne utstillingen er forholdet mellom ord og bilde, i seg selv et stort og ’evig’ tema. Vi har valgt å belyse dette ved å invitere forfattere som arbeider med bilder eller andre visuelle virkemidler og billedkunstnere som arbeider med tekstlige eller andre litteratur-relaterte virkemidler.

Vi håper at denne utstillingen kan skape en positiv ramme omkring møtet mellom kunstnere som vanligvis arbeider med ulike medier og i ulike ’kanaler’. Forhåpentligvis kan dette møtet bidra til å belyse spørsmål som feks.: Bruker billedkunstnere tekst/ord/språk på en annen måte enn forfatterne? Og omvendt, hvordan ser forfatternes bilder (eller andre visuelle uttrykk) ut? Får forfatterens arbeid et annet uttrykk når det presenteres i et galleri? Vil man kunne se hvem som er forfatter og hvem som er billedkunstner på utstillingen?

Forfattere:
Anna Hallberg (S), Monica Aasprong (N), Gunnar Wærness (N)

Billedkunstnere:
Annika Borg (N), Marit Lindberg (S), Leif Holmstrand (S), Ylva Westerlund (S), Dea Svensson (S), Kajsa Dahlberg (S), Kari Mjåtveit (N).

I tillegg viser vi et lite utvalg Artists’ Books - bøker laget av kunstnere.
Dette er en kunstform som ble særlig populær på 1960- og 70-tallet hvor man aktivt søkte andre strategier for presentasjon av kunst enn gjennom kunstinstitusjonene. Bøkene er å betrakte som kunstverk i seg selv - dette er altså ikke bøker om kunst.

For mer informasjon om Trondheim Litteraturfestival: http://www.aeaa.no/

Velkommen til åpning på OVERSETTELSE - torsdag 3. mai kl. 19!
Babel lanserer samtidig sin Årbok for 2006.

Velkommen!
Hilsen Babel / Lademoen Kunstnerverksteder

 

TEXT & IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!