babelkunst
english / norsk


exhibition period: May 25 – June 10, 2007

SANDRA NORRBIN

Jazz Festival Artist 2007

Triumph and Disaster

(no english text yet...)

"Oftast är en katastrof inget slutgiltigt utan snarare en avgörande vändpunkt. Platsen dit man fallit blir en ny grogrund, från vilken man bygger upp något och därigenom tar sig vidare.
Balansen mellan det destruktiva och det konstruktiva är lika viktig i min arbetsprocess som i livet i stort.
På Babel kommer jag att visa en installation med husisoleringsmaterial som tar hela rummet i bruk. Isoleringsmattorna ligger i en vågliknande mur som tack vare att den fallit mot väggar och pelare står stadigt."

SANDRA NORRBIN – JAZZFESTIVALUTSTILLER PÅ BABEL 2007
Sandra Norrbin arbeider med skulpturelle installasjoner og tegninger med beslektet tematikk. Hennes arbeider kan kobles til jazzen gjennom begreper som improvisasjon, driv, personlig stemme – og det er også et element av kroppslig bevegelse / dans i hennes svært fysiske kunst.

Installasjonene er en slags landskap med ulike elementer som søker en sammenheng. Hun bruker ofte industrielle materialer, som for eksempel kabler, ulike plastmaterialer og tau som hun finner på fabrikker, industriområder og byggeplasser. Materialene i seg selv har en ”sjelløs” karakter som hun forsøker å lade og gi en ny betydning. Det er kontrasten mellom materialets karakter og formspråket hun bryter det ned til som er det sentrale. For henne handler den kontrasten om spenningen mellom den fysiske og psykiske bevisstheten, og hvordan disse påvirker hverandre i vår sosiale tilværelse. Det handler om kontrastene i livet. Det åpne - det stengte. Ro – uro.

Sandra Norrbin har i år mottatt statens treårige arbeidsstipend for yngre kunstnere. Hun er også tildelt to utsmykkingsoppdrag i Trondheim; på Porsmyra barnehage og Sverresborg ungdomsskole.
www.artnews.info/sandranorrbin

IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!