babelkunst
english / norsk

periode: 17. - 26. august 2007

THE LEAGUE OF IMAGINARY SCIENTISTS ER ÅRETS GJESTEKUNSTNER FRA LOS ANGELES AND NORWAY

The League of Imaginary Scientists is a non-exclusive society for creative scientists, mechanically-inclined artists, absurdist inventors, and self-proclaimed quacks (think subterfuge meets centrifuge). Media artist Lucy H. G. is a returning LKV artist-in-residence, having worked and exhibited in Trondheim in winter, 2005 http://www.workofbox.com/catalog/beneath3.html. Under the pseudonym Dr. L. Hernandez Gomez, she acts as coordinating researcher for the League, pulling from the collective creativity of local and remote artists to realize ambitious interactive installations. Collaborators for The Childhood Machine include Matt Solomon from Los Angeles, artists Anne Helga Henning and Pål Bøyesen of Trondheim, with remote engineering by Jeremy Schwartz in Los Angeles and sound development by imaginationandmymother in London.

The Childhood Machine, presented at Babel Art Space, is an interactive kinetic device that incorporates newer-than-new age idea therapy to transport viewers to their past – a return to childhood. The League’s engineering division developed The Childhood Machine in the hopes of reversing the psychological and ecological damage wrought by Western Civilization. The machine is designed to reverse Progress in a complicated process of regression that requires precise mental and atmospheric conditions (78% childlike curiosity and 22% humidity). Visitors to the exhibit, as children, will inevitable grow up again: time, it is revealed, is a bi-cycle.

The exhibition includes the interactive childhood machine, a participatory fill-in-the-timeline of the collective childhood of the city of Trondheim, a documentary on the development of The Childhood Machine, artifacts from childhood, and an acoustic flight of fancy. In addition, an online search engine will permit viewers to search time’s index for isolated moments in childhood. The machine itself works in coordination with mental exercises developed by Ms. MU.

Dr. L. Hernandez Gomez
will give a lecture on the regressive process of decivilization at the opening reception on Friday, August 17th.

The Childhood Machine er et hjelpemiddel produsert for å helbrede menneskeheten gjennom å reversere den tilsynelatende uhelbredelige tilstanden kalt PROGRESJON. The Childhood Machine is a contraption designed to heal humanity, by reversing the seemingly untreatable condition called PROGRESS.

///Forskere som deltar er Dr. L. Hernandez Gomez og Dr. Jojo Johansen fra Los Angeles, med imagosterapeut MU (Anne Helga Henning) den tenkte mannen Pål Bøyesen fra Trondheim./// ///Participating researchers include Dr. L. Hernandez Gomez and Dr. Jojo Johansen from Los Angeles, with imaginary therapist Ms. MU (Anne Helga Henning) and imaginary male Pål Bøyesen from Trondheim.///

“Opplevelsen av enkelte tilstander i livet er problematisk uten at vi klarer konkretisere hvordan eller hvorfor. Opplevelsen minner om den stumme opplevelsen av det tomme, negative rommets forhold til det positive, synlige rommet rundt oss.”
- MUs diagnose av tilstanden kjent som den vestlige siviliasjon
“When you feel something is problematic but you don’t know the name of it yet – the space that is there that you don’t see.”
- Ms. MU diagnosing the ailment called Western Civilization

Denne interaktive mekaniserte media- installasjonen krever din skamløse lekne deltakelse. The Childhood Machine avslører det kollektive sporet etter menneskeheten gjennom tidene, baklengs. Bli med the League of Imaginary Scientists på et mekanisk tokt inn i fortiden, for å svare på disse spørsmålene...
:::::Hva hender når sykler inngår partnerskap?
:::::::::Er regresjon nødvendigvis en dårlig ting?
::::::::::::::Hvordan å komme seg videre, baklengs?
This interactive, mechanized media installation requires your unabashed gleeful participation. The Childhood Machine reveals the collective trajectory of humanity through time, backwards. Join the League of Imaginary Scientists on a mechanical foray into the past, to answer these questions...
:::::::::::::::::::::::::What happens when bicycles mate?
::::::::::::::::::::::::::::::Is regression necessarily a bad thing?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::How to proceed, backwards?

ARTIST AT WORK: Dr. L. Hernandez Gomez reverseres til barndommen gjennom prosjektets utvikling / ARTIST AT WORK: Dr. L. Hernandez Gomez reverted to childhood during the project’s development

The League of Imaginary Scientists er ledende på området “særlig myk vitenskap.” Teamets aktiviteter strekker seg fra reiser i tide til undersøkelser av universets sorte hull.
The League of Imaginary Scientists leads in the area of "especially soft science". League activities range from time travel to spelunking black holes.

Team spesialister involvert i The Childhood Machine...
[]::: Imagoterapeut MU spesialist i terapi basert på innbilningskraften, den nye praksisen for å løse problematiske situasjoner skapt av den vestlige sivilisasjonen.
[]::: The subhumanistiske gutten, Pål Bøyesen er er en tenkt mann konstruert utifra det kollektive minnet av norske eventyr.
[]::: Inversert Biolog Dr. L. Hernandez Gomez eksaminerer den ytre tilstanden til indre organer. Connecting the Dots er hennes nylig publiserte manual til den menneskekroppen.
[]::: Professor J. Johansen er en ekspert i bagologi, et vitenskapelig felt gjennomhullet av akademiske interne uenigheter og spekuleringene til diverse interessenters fusjoneringer. Han er oppfinneren av matpapiret som ikke krøller. Nå er han igang med å utvikle en prototype på den bunnløse handleposen.
League specialists involved in constructing The Childhood Machine...
[]::: Imaginary Therapist Ms. MU specializes in idea therapy, the new practice for solving problematic situations caused by Western Civilization.
[]::: The subhuman boy, Pål Bøyesen, is an imaginary male constructed from the collective memory of Norwegian fairytales.
[]::: Inverse Biologist Dr. L. Hernandez Gomez examines the external state of the internal organs.
Connecting the Dots is her recently published manual to the human body.
[]::: Professor J. Johansen (inventor of the bottomless paper bag) is an expert in bagology, a scientific field fraught with academic infighting and corporate speculation.

The League of Imaginary Scientists: www.imaginaryscience.org

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!