babelkunst
english / norsk

Periode: 30.11 – 16.12 2007

NO ISLAND IS A MAN

Torbjørn Skårild og Martin Smidt

Galleri Babel har invitert Torbjørn Skårild og Martin Smidt til å stille ut sammen, under den løst formulerte labelen musikk og kunst.
Torbjørn Skårild og Martin Smidt har jobbet sammen før, først og fremst med utsmykkingen Hvite Manns Magi som står på St.Olav Hospital i Trondheim (http://www.hvitemannsmagi.no), men også som bidragsytere med hhv. video og musikk til 2 teaterforestillinger : Split Second (2000) av Cirka Teater og Fakiren (2007) av Espen Dekko.

På Babel viser Skårild/Smidt et helt nytt verk; " No Island Is a Man" - en video/lyd installasjon i to visuelle og auditive kanaler. Verket er blitt til i tett samarbeid, hvor integrering av rytme er et viktig stikkord,
både mellom lyd/bilde og mellom høyre/venstre kanal, med et polyrytmisk mangfold med distinkt synkronitet som resultat. I tillegg inneholder verket en tekstside hvor Googles hjelpsomme frase
Did you mean: forsøker å bringe klarhet i mer eller mindre viktige spørsmål angående menneskets forhold til verden rundt seg.


BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!