babelkunst
english / norsk

January 25 – February 3, 2008

Zoë Anspach and Kristjan Zaklynsky

 

Zoë Anspach – Guest artist from London:
(sorry, no english version yet...)

Zoë Anspach sin arbeidsmetode arter seg som flyktige assemblager av samlede inntrykk og objekter fra samtidskulturen. Materialet hun benytter har sin opprinnelse fra mange steder, som for eksempel: Google, tidsskrift, motemagasin, fotografier og fotostatkopier. Disse er enten brukt som de er eller manipulert og satt inn i nye situasjoner. Måten å arbeide på har en lekende tiltro til tilfeldighetene, ofte er siste utkast laget i gallerirommet.

Zoë Anspach er gjestekunstner på LKV i januar. Hun er utdannet ved Wimbledon School of Art og bor og arbeider i London.

 

Kristjan Zaklynsky – Guest artist from Iceland:
Kristjan Zaklynsky arbeider intuitivt med bevegelige bilder og digital lyd. Han er inspirert av tekniske muligheter - fra den eldste form for redigering av film - til nye digitale verktøy som morfing og 3D simulering. Arbeidene oppfattes ofte som dialog mellom formalisme og eksperimentering. Teknisk metode til et arbeid er styrt av temaets opprinnelse sammen med estetiske valg og engasjement. I utstillingen viser han 3D animasjon med synkronisert lyddesign.

Kristjan Zaklynsky er utdannet ved The Icelandic Academy of the Arts - Reykjavik, og er gjestekunstner ved LKV i januar.

TEXT AND IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!