babelkunst
english / norsk

Periode: 28. mars – 6. april 2008

 

Märit Aronsson, f. 1974, tog MFA-examen på Kunstakademiet i Trondheim 2007, bor och arbetar i Trondheim.

På galleri Babel kommer hon visa fotografi, film, bok och installation.

”Jag intresserar mig främst för vad som händer inuti när man är i rörelse. Under en resa genom ett landskap rör sig tankarna samtidigt och kanske i samma takt som den fysiska rörelsen.
Parallellt med detta undersöker många av mina arbeten dessutom fenomenet att när något blir tillräckligt nära eller långt bort så blir det abstrakt. Storleksförhållanden kan förskjutas och upplevas på olika sätt. Det är osäkert hur stor man är i förhållande till landskapet. Hur stor är jag, hur stor är naturen?”

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!