babelkunst
english / norsk

Period: 28 march – 6 april 2008

 

Märit Aronsson, born 1974, graduated (MFA) from the Art Academy of Trondheim in 2007. She lives and works in Trondheim.

In her exhibition in Babel she will show photography, film, book and installation.

”Jag intresserar mig främst för vad som händer inuti när man är i rörelse. Under en resa genom ett landskap rör sig tankarna samtidigt och kanske i samma takt som den fysiska rörelsen.
Parallellt med detta undersöker många av mina arbeten dessutom fenomenet att när något blir tillräckligt nära eller långt bort så blir det abstrakt. Storleksförhållanden kan förskjutas och upplevas på olika sätt. Det är osäkert hur stor man är i förhållande till landskapet. Hur stor är jag, hur stor är naturen?”

TEXT AND IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!