babelkunst
english / norsk

FORMULE NORVEGIENNE (siyofa silahlane)

SISSEL MUTALE BERGH

Gjestekunstner fra Norge/ Zambia


Å leve på to kontinent, i to land – etter en stund ender du opp et sted midt i mellom. Norge har i de siste år vært rangert av FN som det beste landet i verden å bo i. Samtidig har landet vunnet internasjonal anseelse som en bistands- og fredsnasjon. Siden slutten av 80-tallet har landet sett på seg selv som humanitær stormakt. Zambia er et av Norges hovedsamarbeidsland på bistandsfronten. Landet er langsomt på vei ut av den økonomiske krisen som rammet landet tidlig på 80-tallet. Zambia er rangert av FN som et av verdens fattigste land.
Kontrastene mellom to kontinent er drivkraften i dette prosjektet. Og en nysgjerrighet på andre nordmenn i Zambia. Hva gjør de der? Hvordan ser de på Zambia? Synes de selv at deres opphold i Zambia har endret deres måte å se verden på? Og forandrer det deres syn på Norge? Og så stille de samme spørsmål med motsatt fortegn til zambiere som har et forhold til Norge, enten gjenom arbeid, private forhold og/eller reise til Norge.
Arbeidet er en lek med perspektiver, våre ideer om de andre og om oss selv, og hvordan andre ser på oss.
Sissel Mutale Bergh viser video og objekt/bilde/lys installasjon på Galleri Babel.

Siyofa silahlane (til døden skiller oss ad)
Jeg vil dedikere denne utstillingen til Gabisile Nkosi (1974-2008). Da jeg første gang reiste til Afrika/Sør Afrika i 1999 ble jeg venn med Gabi på University of Technology i Durban. Hun var et menneske uten masker og med et nærvær og varme strømmende ut til alle rundt seg. Ved hennes hjelp lærte jeg å kjenne skyggesidene og skjønnheten i den Afrikanske virkeligheten. Det endret mitt liv for alltid. Det er med dyp sorg og fortvilelse jeg har fått vite at Gabi ble brutalt myrdet natt til 27.mai.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!