babelkunst
english / norsk

I utstillingen viser Håkon Gullvåg en side ved sin kunstneriske produksjon hvor tematikken levekår settes i fokus. Her presenteres skissene til en utsmykking han utførte i 2002 på fasaden av bygården Mellomveien 12, i forbindelse med 100-års markeringen av kunstneren Bjarne Ness sin fødsel.

Bjarne Ness (1902-1927) anses som en av mellomkrigstidens største malertalenter. Han vokste opp på Lademoen i Trondheim og hadde en typisk østkantoppvekst under harde kår. Ness døde av tuberkolose i Paris, bare 25 år gammel. Bygården hvor minnesmerke er oppført var barndomshjemmet til Bjarne Ness.

Gullvåg har tidligere utført utsmykkinger i Trondheim hvor levekår har vært et utgangspunkt for oppdraget. i 1997 ble Gullvåg sammen Håkon Bleken invitert av beboerne på Svartlamoen om å bidra til å påvirke den politikerstyrte prosessen som truet med å rive bebyggelsen i området. Veggmaleriet på Svartlamoen ble sterkt motarbeidet av kommunen og kunstnerne fikk gjentatte forbud mot å utføre den. Denne saken er et unikt fenomen i norsk samtid, hvor utsmykking har fungert som en aktiv protest mot et politisk vedtak, og trolig var medvirkende til at rivingen av Svartlamoen ble stanset.

Idag ligger Mellomveien 12 og Bjarne Ness barndomshjem i samme bydel som Babel - visningsrom for kunst. Bydelen på østkanten er fortsatt det området med flest aktive kunstnere i Trondheim. Utstillingen kan sees i lys av den pågående debatten om kunstneres levekår i dag.

Utstillingen åpnes av forfatteren Inga E Næss. I 2005 skrev hun Rytteren, en biografi om Bjarne Ness.

TEXT AND IMAGES FROM THE EXHIBITION HERE!