babelkunst
english / norsk

I denne utstillingen står observasjon og undersøkelse som et tematisk fellestrekk blant de deltagende kunstnerne. Kelly Andres (1977) og Frede Troelsen (1935)/ Birgitte Thorlacius (1947) er kunstnerne født i ulike generasjoner, noe som kommer til syne i den enkeltes valg av motiv og materialer. Et aspekt binder likevel kunstnerne sammen. Sett med ulike blikk, fra ulike ståsted og med utgangspunkt i generasjon-forskjeller, observerer de og nedtegner de omgivelsene. Thorlacius med utgangspunkt i naturen, Troelsen med et historisk blikk og Andres med samtidige øyne.

Kelly Andres, fra Lethbridge, Kanada er en multidisiplinær kunstner hvis arbeider fokuserer på å nyttigjøre seg det umiddelbare i omgivelsene som redskap for egne undersøkelser. Hun tar utgangspunkt i sosiale inskripsjoner knyttet til ulike apparater relatert til teknologi, mobilitet og beliggenhet (byen/naturen). Andres utformer egne, subjektive teorier, gjennom humor, absurditet og fiksjon. Hun har studert ved Banff Centre for the Arts, og Universitetet i Lethbridge i Kanada.

Frede Troelsen er en etablert kunstner fra Fyn i Danmark. Han har utviklet et eget tegn- og symbolspråk bestående av enkle figurer og arbeider med materialer som tre og granitt. Troelsen er medlem av kunstnergruppen Den Gyldne, som har lang tradisjon med å arrangere utstillinger på Charlottenborg, København, med inviterte kunstnere. (Fram til 2007). Troelsen arbeider også med materialer som tegning og collage.

Til utstillingen har Frede Troelsen invitert Birgitte Thorlacius, også fra Fyn, Danmark. Hun arbeider med grafikk, med enkle, naturalistiske motiver. Arbeidene har en fin, spinkel og intens strek som skildrer forandringen i naturen, veksten og forfallet. Med gjentatt fordypning i de samme motivene skaper hun nye variasjoner og muligheter i sitt formspråk.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!