babelkunst
english / norsk

KARI ELISE MOBECK og INGVILD KJÆR TOFTE
RITUALER

Babel avslutter årets program for 2008 med vindusutstillingen Ritualer. Kunstnerne Kari Elise Mobeck og Ingvild Kjær Tofte viser arbeider knyttet til temaet, og begge viser en interesse for å se det det innøvede og tradisjoner med nye øyne.

Kari Elise Mobeck (1960) bor og arbeider i Trondheim. I utstillingen viser hun arbeidet Lys, Island 1998, en video produsert på Island for nøyaktig ti år siden da Mobeck selv bodde der. Motivet er vinduer og hus med julebelysning under advent, avfilmet med håndholdt kamera i korte sekvenser. Det er umulig å ikke se videoen i lys av den finansielle krisen som herjet island i år, og videoen blir et dokument fra tiden før. De korte sekvensene vi får se fra hvert vindu, fungerer samtidig som portretter av menneskene som bor bak vinduene. Selv i fravær av mennesker dannes uungåelig bilder av og assosiasjoner til tenkte karaktertrekk og livssituasjoner.

Ingvild Kjær Tofte (1975) er Masterstudent ved Kunstakademiet i Trondheim, og veksler mellom å bo i Oslo og Trondheim. I arbeidene hun viser i Ritualer gir hun ungdomsfenomen som cheerleading og det mer generelle; shopping, nye betydninger. Hun viser i utstillingen silhuetter av papir, på vindu og objekt i rommet. Et av verkene har tlttelen Shopping is just so 2007. Her beskrives og brukes en sjargong, typisk for unge. Setningen er paradoksal, den avkler det overfladiske i ritualer forbundet med shopping, samtidig som begrepet mister sin betydning. Kjær Tofte sier selv at hennes inspirasjonskilder er absurd teater og litteratur, der språket endevendes og irrasjonelle assosiasjoner og elementer trekkes inn. Hun sier videre at en absurd framstillingsmåte noen ganger kan virke mer reel og levende enn det som framstår som realisme.

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!