babelkunst
english / norsk

SOO JUNG CHOI
PARALLEL WORLD: TWIX PAINTING

Åpning Fredag 16. januar kl 19.00
Periode: 16. – 25. januar 2009

Soo Jung Choi (f. 1977) er fra Sør Korea. Hun har Mastergrad i billedkunst fra The Glasgow School of Art, 2008. Soo Jungs verk blir til under en prosess med samling, klassifisering og strukturering av materialer hun finner, tilfeldig, eller oppsøker. Materialene blir senere bearbeidet og tar form som maleri, som igjen kan kompletteres med tekst, foto, osv.
En rekke tilfeldigheter ligger som et bakteppe for verkene som presenteres i utstillingen. Konteksten Soo Jung befinner seg i og de funnete gjenstandene utgjør rester eller lag av strukturer vi kan finne spor av i de ferdige arbeidene. Hun ser på arbeidsprosessen som sampling og mixing av ulike virkeligheter. I så måte er arbeidene både subjektive, styrt av Soo Jungs handling og tilføyelser, - og objektive, i det de reflekterer de umiddelbare omgivelsene.

”Painting is destined by physical reality as a condition of both interior and exterior. I'm interested in not only the painting's inner structure but also this condition. Images from the specific area, period, media and social context are transformed into the system of my painting as materiality.
Now, I'm a bottomless painter, image rider, intruder and stalker who is thinking about type, typo, topology as a structure of pun and an interconnection of each other in the social, material and image system, as a castaway in certain area.”

Soo Jung Choi

BILDER FRA OG TEKST OM UTSTILLINGEN HER!